AS PULGAS, ESAS ACTRICES DESCOÑECIDAS:

chaplin2 

 

Di a crítica que a escena máis famosa do cine non foi aquela de “Foise co Vento” na que Escarlata dicía aquilo de “A Deus poño por testemuña de que nunca máis volverei a pasar fame” nin aquela na que un extraterrestre dicía o de “teléeefono, miña caaasa…”, non, non, non, a escena máis famosa do cine está interpretada na película de Charles Chaplin “Limelight” por dúas pulgas británicas chamadas Henry e Phyllis, duas pulgas mantidas polo artista fracasado chamado Calvero. O protagonista, antes de mostrar as tremendas habilidades dos insectos, interpreta unha memorable canción dedicada ás súas pulgas que vén dicir algo así:

“Son domador de feras,
leóns, tigres e panteras.
Gañei e perdín
todo o que tiven,
din que pola muller
e tamén polo beber.
Para cumprir coas débedas
vendín as mellores feras.
Pero non desesperei,
mentres en bolas me poñía
unha idea naceu.
E se en lugar de elefantes
domara pulgas brincadeiras?
Por que na selva buscar
tan feroces alimañas
sendo fácil de atopar
estes artistas locais?
Por fín atopei unha pulguiña
eeduqueina con coidado.
Un marido lle busquei
e deille pensión completa.
Non teñen viño nin caviar
pero de noite e de día,
gústalles tomar
bistés da miña anatomía
Que curiosa sensación
cando saen de paseo…
para facer a dixestión!
Vivo feliz e contento.
Mil trucos lles aprendín
e agora, oh gran portento!
xa me saben manter.
Pasen señores, pasen!
no trapecio voante,
vexan a Henry e a Phyllis
espectáculo xigante!
E se algúnha picachón senten,
Non se rasquen, por favor!
que é menos dano o picor
que destruír ao artista
futuro rei da pista.”

ÉXITO NO FERLÓS CAFÉ

100_4501.JPG

As tres pulgas do noso circo superaron con éxito os números propostos polo domador Claudio Carruselo. Fixeron equilibrios encima dunha pelota de tenis de mesa, deslizáronse xeitosamente na corda frouxa, disparáronse cun canón e incluso interpretaron unha peza musical cun piano. Incrible que acabasen a función sen ningunha fractura!

No  “Circo de Pulgas Carruselo” estamos tremendamente agradecidos á xerente, Rosa, e demais persoal do FERLÓS CAFÉ, por ter convidado o noso pequeno grande espectáculo.

Por outro lado, e como sempre, garantimos que no local non queda ningunha pulga que poida molestar aos clientes.

O PRECURSOR, O GUIEIRO

retrato-de-boaventura-carruselo.jpg

Segundo a súa partida bautismal, naceu Boaventura Carruselo, -avó da nosa tataravoa- en 1790, na Trabanca d´Arriba en Padrón. Distintos documentos familiares din que a moi temprana idade embarcou no Porto de Vigo cuns comerciantes portugueses que ían ata Saigón, na procura de xade.

Despois de moitos avatares que non é preciso contar, chegou á cidade de Lasha, onde confraternizou coa poboación nativa, acabou introducindo a semente de millo na meseta tibetana e ensinou aos máis iluminados lamas tibetanos a facer filloas.

En agradecemento os monxes iniciárono na doutrina budista do desapego, da impermanencia o do vacío.

E non hai nada que represente mellor a transitoriedade da vida que unha pulga, imaxe da orde cósmica do mundo e axuda para a meditación. Todos eses coñecementos estaban recollidos nas sagradas escrituras do PULGUIPARADEVATHA, exposición da técnica de comunicación transpersonal-amable coas pulgas dos iaks, fonte de contemplación e forma de superación do mundo material mediante a disminución do ego humano e o ensalzamento da psicoloxía entomolóxica.

Vintecinco anos despois voltou ás terras do Sar, onde aplicou as técnicas aprendidas ás pulgas galegas e transmitiu os coñecementos esotéricos adquiridos aos seus descendentes.

As pulgas de Castelao

cincoentahomes

Na Diminuta Historia da Humanidade -essa história escrita com letra minúscula ou letra piolhosa ou de pulga e menos conhecida porque hai que olha-la com lupa- sempre atopamos que nom só as gentes desconhecidas compartirom a sua vida com as pulgas senom que algumhas das mais famosas figuras da civilizaçom estiverom interessadas pola vida destes insectos.

Castelao foi umha dessas persoas que, ao carom do seu colosal e gigantesco labor como artista e político, tivo umha olhada especial cara ao mundo das pulgas, que incorporou á sua obra com grande sensibilidade.

Em Cincoenta homes por dez reás (Nós, 1930) Daniel Alfonso Rodríguez Castelao -de quem sabemos polos devanceiros da família Carruselo que sentía grande admiraçom polo espectácular Circo das Pulgas- inclue o mundo das pulgas numha das suas “cousas”, no que aparece um debuxo dum velhinho com umha pulga invisíbel na mao e o seguinte texto:

– “O home que atrapou unha pulga sendo cego de todo” .

Por outro lado, na introduçom do livro aparece este texto -antológico na História Universal da Literatura sobre Pulgas- de grande calado filosófico:

“- Un home pensa que pra que un paxaro teña imaxinación (voar co pensamento) compre cortarlle as aas. Vós podedes decir que este home é un poeta. I eu volvo a decirvos:

– Un home revira unha tortuga e ollando como espernexa pra dar a volta cavila que a tortuga o que ten é vergonza de amostrar a barriga. E vos podedes decir que este home é un humorista. I eu aínda volvo decirvos:

Un home chámalle Pulex Piritans a unha simple pulga. Vós podedes decir que este home é un sabio. E velahi…”

Segundo os últimos estudos sobre a estrategia teatral de Castelao -investigaçom realizada por um dos irmáns Carruselo, filólogo autodidacta- é posíbel que a admiraçom de Castelao polos Circos das Pulgas -que conheceu nas suas viages a Rusia ou Viena, por nom falar do Circo Bretóm das Pulgas que tanto admirou- se veja representada pola estrutura dramática da súa única obra teatral: Os vellos non deben namorarse.

Este Castelao cada dia nos sorprende máis…

Boas noticias!

pulgapintada

O Colectivo Acento Vinte considerou na súa última asemblea que o Circo de Pulgas dos Irmáns Carruselo supón “unha actividade de interese para a normalización da lingua galega”.

Os irmáns Carruselo queren transmitir a súa alegría.

COMO DOMAR UMHA PULGA: 2ª PARTE

claudio

A família Carruselo, herdeira da Escola Tradicional Galega de Circo de Pulgas, sempre mostrou especial estima pola Comunicaçom. Nom pode chegar a existir umha boa relaçom entre persoas e pulgas se nom se entendem.

Por isso na história dos Carruselo sempre tivemos preocupaçom por conseguir nom só que as pulgas nos comprendessem senóm tamém que, aínda máis difícil, aprendessem a ler e a escreber no nosso idioma.

Aínda que seja incríbel, hai pulgas no nosso Circo que lerom mais livros que alguns dos pais e nais que traen seus filhos e filhas ao nosso espectáculo.

Seguro que mais dumha persoa tem pensado quando atopou um dos irmáns Carruselo no autobús ou na cola do cine que esse tipo que falava só vestido com casaco vermelho de domador estava um pouco louco. Pois nom: os Carruselo adoitamos falar com as pulgas, que levamos com nós no ombro ou detrás das orelhas ou na cocorota.

As palavras som moi importantes quando se quere domar umha pulga porque realmente umha pulga nom se doma senóm que se convence.

Segundo o nosso método para que umha pulga decida trabalhar num Circo hai que convence-la.

Ou noutras palavras: tem que deixar-se convencer.

Assi cumpre explicar-lhe bem em que consiste o seu trabalho, explicar-lhe que é um aplauso, por que a gente abre a boca com asombro e exclama OOOooohhhhhh!!! ou por que nom debe pinchar a ningum espectador durante a actuaçom.

Ademais hai que negociar com ela as vacaçons e os direitos e as condiçons laborais e essas cousas tam importantes para a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. O Circo dos Irmáns Carruselo pode gabar-se de ser o primeiro no mundo onde as pulgas e o domador tenhem convénio laboral, o mesmo convénio laboral, por certo.

A pulga daquela pode aceptar ou nom formar parte do Circo, dependendo -sobre todo- se tem verdadeiro sangue de artista.

Quando umha pulga di si e acepta entrar na família do Menor Espectáculo do Mundo é porque necessita sentir a emoçom, a mágia e a sorpresa no corazóm do público.

Por certo, de todas as palavras que marcam a vida das pulgas de circo, a palavra que mais gostan de ouvir é Bravo.

Por isso o Circo de Pulgas dos Irmáns Carruselo está especializado em arrincar os mais grandes, espectaculares e sonoros bravos das gorxas dos nenos e nenas que participam no nosso espectáculo.

COMO DOMAR UMHA PULGA: 1ª PARTE

claudio-carruselo.jpgDomar umha pulga é imposíbel salvo contadíssimas excepçons.

A família Carruselo, com origem em Padróm, -onde, já se sabe, uns picam, outros nom– vém transmitindo de geraçóm em geraçóm desde hai séculos os segredos da doma de pulgas.

Os irmáns Carruselo, sabedores do método galego para domenhar pulgas, -baseada no amor e na confianza recíproca entre animal e ser humano-, rexeitam a filosofia da escola de doma de pulgas e elefantes da Índia.

É necessário advertir, pois, contra o que algumhas voces malintencionadas e sem conhecemento de causa aseguram, que a doma de pulgas da Escola Galega de Circo de Pulgas –conhecida internacionalmente como Galiza Pulgas Circus- nom tolera o maltrato físico ou psicológico do animal.

Essa é a primeira lei do psicoentomólogo -ou psicólogo de insectos-, cultismo moderno com o que se conhece nos ámbitos profesionais ao artista domador –ou domadora- de pulgas.

Só como curiosidade, e como mostra do que nom se debe fazer em ningum caso com animal ningum, sexa pulga, cao, gato ou elefante, aí vam umhas palabras sobre a doma de elefantes tradicional na India:

Contam que a doma do elefantes  se basea na crueldade.  Primeiro engaiola-se o animal no «caixóm da comprensióm», umha caixa sólida e estreita da que o animal nom pode saír. A seguir o elefante fica imobilizado com grosas e abundantes cordas. Despois vém a fase de sometemento. A fame, a sede, o insónio, os golpes intentarám romper a rebeldía do animal e dobregar a sua vontade. Daquela, e só daquela, o elefante iniciará a sua nova vida de animal entregado á obediéncia e á sumisóm. Como sabe-lo? O domador asenta sobre o elefante. Este começa a saír da xaula, atado aínda com moitas cordas. Se obedece ao domador gozará de comida e bebida abundantes. Se fai algúm amago de rebeldia, as sogas que aínda o amarran recordaran-lle que é prisioneiro.

Assí acabamos este primeiro achegamento á arte da doma de pulgas ao estilo galego, famoso na tradiçom europea pola sua humanidade para com os animais.

O respecto mutuo entre os seres humanos e os animais –e a natureza em geral- é a primeira das leis do nosso labor como gente deste circo que é o mundo.

Nom se pode domar umha pulga sem ama-la. Ou explicado com outras palavras: as pulgas nom se deixam domar se nom se sentem queridas.

Porque a familia Carruselo tem clara umha cousa: Hai pulgas que som melhores que moitas persoas.

PRESENTACIÓN MUNDIAL DO GALIZA PULGAS CIRCUS

negroe

O vindeiro domingo 17 de decembro terá lugar a presentación na comarca de Santiago do Circo de Pulgas dos Irmáns Carruselo, o menor espectáculo do mundo con tres das máis famosas pulgas do mundo circense, as arquicoñecidas Mimí, Breogán e Esmeralda.

O espectáculo, presentado polo psicoentomólogo (domador de insectos) Claudio Carruselo, con guión do escritor Séchu Sende, preséntase no Ferlós Café de Bertamiráns, no concello de Ames, como unha das actividades de animación sociocultural deste local coñecido polas súas actuacións musicais e artísticas.

O Circo das Pulgas dos Irmáns Carruselo –Galiza Pulgas Circus- está dirixido a nenos e nenas de até 9 anos e presentará números circenses orixinais e únicos no mundo, como o da famosa pulga pianista, a trapecista, a pulga que salta á piscina nun triple mortal, a pulga que sabe escribir ou a pulga bala.

As pulgas do espectáculo foron domadas durante un longo período de tempo seguindo a tradición galega dos máis prestigiosos domadores de pulgas polo propio Claudio Carruselo e prometen un espectáculo único e nunca visto.

A entrada é gratuíta.

O espectáculo está dirixdo para nenos e nenas menores de 9 anos.