Catro pulgui-coplas populares

lila

O curazón dunha pulga
i-as entranas d’un piollo
son pra lle dar ó meo home,
que non me come de todo.

O curazón d’unha pulga
fretido n-unha sartén,
repartírono entre catro
i-afellas sabía ben.

A pulga e máis o piollo
foron ó monte á cavar,
i-o carraspeto pequeno
foilles levar o xantar.

Ai, que me comen as pulgas,
ai, que me chouchan os dentes,
rapaza, na túa cama
hai unhas pulgas doentes.